Obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností electron Plus, sro (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

Kupující zadáním oficiální objednávky jedním z možných způsobů, nebo zasláním poptávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. Smluvní podmínky a kupní smlouva

Prodávající vyřizuje všechny objednávky na základě těchto smluvních podmínek av souladu s nimi, s výjimkou případů pokud se strany dohodnou výhradně písemnou nebo e-mailovou formou jinak.

Kupní smlouvou se rozumí oficiální objednávka ze strany kupujícího s dohodnutými cenovými, reklamačními a dodacími podmínkami a případným dodatkem, vytvořená na základě předchozí oficiální cenové nabídky se všemi charakteristickými znaky a informacemi ze strany prodávajícího.

Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce, standardně s možností překladu do anglického jazyka. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy do jiného jazyka platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v slovenském jazyce.

 

3. Žádosti o cenové nabídky

Ve smyslu rychlého a efektivního vyřízení žádosti o cenové nabídky na základě poptávek ze strany potenciálního kupujícího by žádost měla obsahovat následující informace:

- Obchodní jméno spolu s adresou zákazníka, IČO, DIČ, IČ DPH- Telefonní, faxové, e-mailové nebo jiné funkční spojení pro vyřízení žádosti
- Kontaktní osoba
- Informace o požadovaném zboží (specifikace, množství, vytyčena cena, termín dodání a jiné ...)

Platnost cenové nabídky je standardně 7 dnů, po uplynutí její platnosti a při opětovném zájmu o dodání zboží je třeba si nabídku opět vyžádat a aktualizovat.

 

Žádost o cenovou nabídku - Poptávka je možné poslat následujícími způsoby:

1. přes webové rozhraní na (www.rfid-components.net) prostřednictvím dotazovacích nástrojů
2. e-mailem
3. Telefonicky
4. Faxem
5. Jiným způsobem po dohodě s prodávajícím

Každý poptávka je evidován pod jedinečným identifikačním číslem přiděleným po zadání poptávky, které slouží k identifikaci při další komunikaci ohledně poptávky, cenové nabídky a následné objednávce.

 

4. Objednávka zboží

Kupující zašle jednou s dostupných metod svůj poptávku prodávajícímu, na základě kterého mu bude prostřednictvím e-mailu zaslána cenová nabídka s kupní smlouvou a po jejím akceptování může zaslat svou objednávku následujícími způsoby:

1. e-mailem (odpovědí na e-mail s nabídkou od prodávajícího)

2. Jiným způsobem, pokud se objednatel dodatečně dohodne s prodávajícím

Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí obchodní spolupráce s jakoukoli jinou společností nebo osobou. V případě, že objednávka byla řádně přijata, zrušit se dá jedině na základě písemného souhlasu prodávajícího.

Prodávající přijímá a vyřizuje objednávky zboží a následně zboží odesílá, avšak odeslání nastane pouze v případě, že cena dodávky je správně uvedena v objednávce kupujícího a byly splněny všechny ostatní smluvní kritéria.5. Ceny

Všechny ceny uváděné v oficiálních dokumentech jsou velkoobchodní, konečné ceny jsou zákazníkovi nastaveny dle konkrétního obchodního případu.

Při cenových nabídkách jsou ceny uváděny bez DPH pro všechny kupující v rámci celého Světa.
Ceny za dodávky, v kupních smlouvách a dokladech týkajících se úhrady jsou uváděny v eurech (EUR) nebo v případě dohody v amerických dolarech (USD).

Všechny dodávky v vrámci členských zemí EU jsou uvedeny v cenách včetně DPH. Při přepravě do členských zemí EU se DPH neúčtuje, pokud příjemce zboží při objednávce poskytne své identifikační číslo DPH a bude prověřena jeho správnost. DPH se rovněž neúčtuje při exportu zboží do zemí mimo EU.6. Platební podmínky

Platby je třeba provádět v měně uvedené na faktuře. Prodávající nese pouze poplatky své banky a neakceptuje žádné bankovní poplatky zprostředkujících bank a banky kupujícího. Všechny platby musí být realizovány bez jakýchkoliv krácení, zadržování nebo kompenzací. V případě, že zákazník neprovede platbu do stanoveného data, má prodávající právo, aniž jsou dotčena jeho práva nebo právní prostředky zrušit objednávku nebo pozastavit další dodávky nebo plnění.

Možnosti platby:

- Zálohovou platbou předem (preferované)
- Na dobírku (pouze ve speciálních případech)
- Na fakturu se splatností (pouze ve speciálních případech)

Platební metody dle aktuální dostupnosti:

- Bankovním převodem nebo vkladem na účet
- Platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
- PayPal
- Western Union

 

7. Spôsoby a Doba dodania

Zboží je možné dodat následujícími způsoby:

- Kurýrní služba
- Poštou
- Osobním odběrem (dle dohody)

Doba dodání vyplývá na základě dohodnutých podmínek mezi prodávajícím a kupujícím.

Zboží který je na centrálním skladě expedujeme do 24 hodin od vyřízení objednávky nejpozději však do 48 hodin. Zboží na externích skladech běžně expedujeme do 4-7 pracovních dní. Speciální druh zboží nebo zboží z našich katalogů se speciálními požadavky expedujeme do 1 až 2 týdnů, přesný termín expedice však záleží na konkrétním druhu sortimentu a požadavků.

Na dopravu zboží využíváme renomované světové kurýrní společnosti, které dokáží poskytnout expresní doručení zásilek šité na míru.


      

Termín doručení zásilky kurýrními společnostmi k zákazníkovi od expedice je možná již následující pracovní den dopoledne v rámci celého Světa za stanovených podmínek.
 
Ceny za dopravu se odvíjí na základě konkrétní zásilky a jejích vlastnostech (rozměr, váha, místo určení, hodnota zásilky). Ceny poskytujeme dodatečně spolu s cenovou nabídkou na základě požadavků zákazníka a také jsme ochoten nabídnout alternativní možnosti dopravy.

Více informací o způsobech dopravy naleznete v sekci Doprava Zboží.

 

8. Záruční podmínky

Záruka na zboží zakoupené na základě kupní smlouvy je podle druhu zboží 12 až 24 měsíců, s výjimkou zboží, který nepodléhá této době a má obecně stanovenou životnost. Záruční doba začíná běžet od data uvedeného na záručním listě nebo na dokladu o zakoupení. Záruka na zboží končí jeho mechanickým poškozením, a to úmyslným nebo neúmyslným, neautorizovaným zásahem do zboží, taktéž po používání zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v záručním listě či dokumentaci, po neodborném zacházení, obsluhou či použitím. Záruka se také nevztahuje na vady, které způsobily přírodní živly, nebo na přirozené opotřebení. Nárok na uplatnění záruky zaniká i při poškození zboží při přepravě. V takovém případě je vzniklé škody třeba řešit s dopravcem při převzetí zboží a sepsat s ním protokol o poškozené zásilce, přičemž poškozené zboží od dopravce spotřebitel nepřevezme.

 

9. Reklamační podmínky

Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží vada, má kupující právo vadu reklamovat pro rozpor s kupní smlouvou. Pokud si kupující uplatní reklamaci, prodávající je povinen poučit kupujícího o jeho právech podle všeobecného znění a na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv kupující uplatňuje, je povinen určit způsob vyřízení reklamace, standardně do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech , zejména pokud se vyžaduje technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Právo na reklamaci má kupující pouze v případě pokud splnil všechny záruční podmínky. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou a spotřebitel zboží dále používá což vede k neodstranitelné vadě, nefunkčnosti a nepoužitelnosti, končí mu nárok na reklamaci. Pokud jde o vadu, která je neodstranitelná, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohl být zboží plnohodnotně používán, má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo odstoupení od smlouvy . Reklamaci na správné množství a na shodnost objednaného zboží s kupní smlouvou je třeba uplatnit do 7 dnů od jejich převzetí. Na použité komponenty nelze reklamaci uplatnit. Při dodávce zboží připraveného měřením nebo vážením, kde se liší dodané množství součástek na průvodním dokladu od skutečné dodávky v toleranci ± 2% (podle druhu zboží), nemůže být tato skutečnost předmětem reklamace. Sporné případy budou řešeny individuálně. Reklamace se vždy přebírá na odborné posouzení. Pak je kupující písemně informován, zda je nárok na reklamaci uznán, nebo ne.

Některé speciální druhy produktů jsou označeny ochrannou, plombovací-identifikační nebo jinou značkou nebo etiketou. Záruce podléhají pouze produkty, které budou v případě reklamace stále označené takovými ochrannými prvky. Proto je nutné tyto ochranné prvky z produktů po celou dobu době příslušné záruky neodnímá ani nijak neodstraňovat nebo přemisťovat. V opačném případě zboží bez ochranných prvků ztrácí záruku.

 

10. Odstoupení od smlouvy, Stornování a Vrácení zboží

Kupující má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že jde o skladové položky. Veškeré náklady spojené s dodávkou zboží a následným vrácením bez udání důvodu nese kupující. Prodávající má nárok uplatnit stornovací poplatek uvedený v kupní smlouvě.

Odstoupení od smlouvy při neskladových položkách bez udání důvodu je možné pouze po písemném souhlasu prodávajícího a zároveň platí stornovací podmínky z bodu 10a.

Pokud se strany dohodnou, zboží je možné vrátit na vlastní riziko a náklady kupujícího a bez poškození v původním stavu as kompletním příslušenstvím původní dodávky.

 

11. Ochrana osobních údajů

Zaregistrováním, zasláním poptávky a zrealizováním objednávky přes náš web nebo jinou formou komunikace dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů. Kupující uzavřením smlouvy, nebo registrací souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi provozovatele až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním doručeného na adresu sídla prodávajícího nebo jinou formou na základě dohody. Prodávající se však zavazuje osobní údaje kupujícího nezveřejňovat a neposkytovat jiné třetí osobě nebo společnosti, jelikož slouží pouze pro efektivní vyřízení Vaší objednávky. Registrací se, nebo vytvořením objednávky nebo poptávky souhlasíte aby vám prodávající v případě potřeby zaslal informační email s výjimečnými informacemi nebo novinkami i když se nepřihlásíte do odběru pravidelných novinek.

 
Systémové informace

Při každé návštěvě naší webstránky se shromažďují informace o uživateli, včetně názvu domény, IP adresy, prohlížeče a platformy, času návštěvy, hledaných výrazů a dalších souvisejících informací. Tyto informace nám slouží pro statistické účely a zároveň nám pomáhají vylepšovat webové stránky pro jejich návštěvníky a našich zákazníků.
použití Cookies

"Cookies" jsou informace zasílány našimi webovými stránkami Vašemu prohlížeči, který tuto informaci uloží ve vašem systému. Díky cookies si naše webové stránky "zapamatují" informace o vašich preferencích pokud nezavřete aktuální okno svého prohlížeče nebo dokud jejich nezablokuje na svém počítači nebo nevymažete a zároveň návštěvníkovi pomáhají pohybovat se na našich webových stránkách plynule.

Z hlediska bezpečnosti cookies obsahují pouze informace, které si samy dobrovolně zadáte a nemohou proniknout na Váš pevný disk a vrátit se k odesílání s osobními údaji nebo jinými informacemi z vašeho počítače.

 

12. Podmínky užívání stránky

Správnost informací

Všechny informace a materiály, které jsou uvedeny na našem webu slouží pro poskytnutí obecných informací o naší společnosti, našich produktech a službách. Všechny tyto informace a materiály jsou poskytovány s dobrým úmyslem, aby byly pro zákazníky užitečné.

Snažíme se vždy o to, aby všechny zveřejněné informace a materiály byly správné a aktualizované a co nejpřesněji avšak za případné neúmyslné dezinformace a nepřesnosti neodpovídáme. Zároveň také nevydáváme prohlášení nebo záruky týkající se použití těchto informací nebo materiálů na konkrétní účely. Vyhrazujeme si právo vylepšovat, měnit nebo odstraňovat informace a materiály kdykoliv bez předchozího upozornění.

 
Přístup a použití informací

Přístup návštěvníka nebo uživatele na tuto webovou stránku je přísně omezen na prohlížení, používání, stažení a ukládání informací dostupných na této webové stránce výhradně pro osobní použití pouze pro zrealizování nákupu produktů.

Přístup na tuto webovou stránku a sdílení informací a materiálů pro komerční účely, dále použití informací, textů, obrázků, dokumentů nebo jiných médií a informací pro jakoukoli veřejnou či soukromou publikaci na fórech, blozích a jiných elektronických či neelektronických médiích místech, nebo za jakýmkoli jiným účelem než stanoví tyto podmínky, nebo jakýkoli vstup nebo pokus o vstup do jiných oblastí počítačového systému nebo webového rozhraní naší společnosti a webového rozhraní, nebo do jiných informačních oblastí systému za jakýmkoliv účelem, je přísně zakázán a může být podnětem pro vznik nároku za škody nebo vyústit do stíhání vznešenému proti Vaší osobě.